Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Įvyko LSFS ataskaitinis suvažiavimas

Sporto kalendoriuje – naujos žaidynės

2015 metų Lietuvos sporto federacijų sąjungos (LSFS) ataskaitos konferencijoje apžvelgti 2014-aisiais nuveikti darbai ir pristatyti nauji projektai. Lyginant su 2014-aisiais, LSFS žengs didelį žingsnį į priekį.

„2014 metų veiklos programoje ir biudžete buvo numatyta nemažai lėšų surinkti iš ES fondų. Deja, turiu apgailestauti, kad pernai neturėjome nė vieno naujo projekto, tik užbaigėme 2013 m. laimėtų projektų veiklas. Prieš metus paskelbus konkursą dalyvauti naujame Erasmus+ projekte, atsiliepė vos 3 federacijos. Nacionalinė agentūra, įvertinusi paraišką labai gerais balais, didžiausiu trūkumu įvardino per mažą partnerių skaičių, todėl finansavimas nebuvo skirtas. Taigi dėl per mažo susidomėjimo ir menko federacijų aktyvumo pernai LSFS neįgyvendino nė vieno naujo ES fondų finansuojamo projekto, nors galimybių tikrai yra. Ypač dabar, kai yra nauja „Erasmus+“ sporto programa. Kviečiu, raginu, skatinu aktyviai domėtis ir dalyvauti mūsų programose“, – savo pranešime kalbėjo LSFS prezidentas Rimantas Kveselaitis.
 

Sėkmingas SCORE projekto dalyvių susitikimas Stokholme

Šių metų vasario 16-17 dienomis Stokholme įvyko tarptautinio projekto SCORE (Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality) dalyvių susitikimas. Projektą vykdo ENGSO kartu su Lietuvos sporto federacijų sąjunga ir kitais partneriais. SCORE projekto tikslas – skatinti ir plėtoti lyčių lygybę tarp trenerių, siekiant didinti moterų trenerių ir savanorių skaičių visuose sporto lygmenyse, o taip pat stiprinti žinias apie moterų lygias teises tapti trenerėmis. Šiam projektui finansavimas gautas pagal naująją Erasmus+ Sporto programą.

Projektas susidarys iš dviejų elementų:
1. Nacionalinių mokymo programų sukūrimo ir įgyvendinimo ir
2. Mentorystės programos, kurios pagalba bus apmokomi būsimieji mentoriai darbui su potencialiomis trenerėmis partnerių organizacijų šalyse, sukūrimo ir įgyvendinimo.

 

LSFS prezidiumo posėdis

Vilniuje, Kūno kultūros ir sporto departamento I posėdžių salėje, įvyko LSFS prezidiumo posėdis.

Prezidiumas patvirtino dokumentus, teikiamus LSFS ataskaitiniam suvažiavimui, t. y. 2014 m. LSFS biudžeto įvykdymo apyskaita, 2015 m. LSFS veiklos programos ir LSFS biudžeto projektai ir kt. Posėdyje aptartos pagrindinės gairės, į ką bus atkreiptas dėmesys LSFS prezidento ataskaitoje suvažiavimui, aptarti 2014 metų sporto žurnalistų konkurso rezultatai. Sporto žurnalistų dešimtukui bus įteikti apdovanojimai suvažiavimo metu.

Prezidiumas patvirtino LSFS ataskaitinio suvažiavimo datą.
Nutarta LSFS suvažiavimą kviesti 2015 m. vasario 24 d. 13:00 val. Crowne Plaza viešbučio konferencijų centre (M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius).
 

Nacionalinės rinktinės

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-52 PATVIRTINTI:
1. Lietuvos prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų nacionalinių, jaunimo ir jaunių rinktinių sąrašai ir šių rinktinių nariams sporto šakų federacijų planuojami rezultatai 2015 metams (atsisiųsti) bei
2. Kitų sporto šakų nacionalinių rinktinių sąrašai ir šių rinktinių nariams sporto šakų federacijų planuojami rezultatai 2015 metams (atsisiųsti).
Patvirtinti sąrašai galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.
 

Sveikiname mūsų prezidentą!

Šiandien Lietuvos sporto organizacijos pasveikino Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentą Rimantą Kveselaitį su gražiu 60-ies metų jubiliejumi ir palinkėjo daug puikių ir sėkmingų sprendimų įgyvendinimo sporto pasaulyje ir mielų akimirkų asmeniniame gyvenime!

Nuotraukų albumas.
 

Lietuvos sporto federacijų sąjunga dalyvaus tarptautiniame Erasmus+ projekte SCORE

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su ENGSO dalyvaus tarptautiniame projekte SCORE (Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality), kuriam finansavimas gautas pagal naująją Erasmus+ Sporto programą.

Projekto tikslas – skatinti ir plėtoti lyčių lygybę tarp trenerių. SCORE projektu bus siekiama didinti moterų trenerių ir savanorių skaičių visuose sporto lygiuose, o taip pat stiprinti žinias apie moterų lygias teises tapti trenerėmis.
 
Daugiau įrašų...