Vykdomi projektai


2017 m. programos "Erasmus+" profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo projekto "Kvalifikacijos tobulinimas sporto mokymo specialistams" Nr. 2017-1-LT01-KA102-035000 tikslas - sporto specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas ir pagrindinių kompetencijų ugdymas pas priimančius užsienio partnerius

Projekte dalyvauja 9 sporto organizacijų atstovai, net 27 sporto specialistai, kurie gaus galimybę išvykti į užsienį kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių. (vykdomas).

Kvietimas dalyvauti Erasmus+ programoje

Erasmus+ mobilumo projektas startuoja!


***


2015 m. programos "Erasmus+" profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo projekto "Sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas" tikslas - sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas ir pagrindinių kompetencijų ugdymas per profesinį mokymąsi darbo vietoje pas priimančius partnerius.
Projekte dalyvaus 6 sporto šakų atstovai (fechtavimo, žirginio, stalo teniso, šaudymo, biatlono ir pulo) ir 8 sporto šakų vadybinkai, galimybe gavus Europos Sąjungos finansavimą išvykti į užsienį kelti kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių pasinaudos net 21 sporto specialistas (įvykdytas).


***

Projekto SUCCESS tikslas - suteikti moterims reikalingų kompetencijų, savęs pasitikėjimo, naujų įgūdžių, skatinant lyčių lygybę sprendimų priėmime.
Projektą įgyvendina Lietuvos tautinis olimpinis komitetas bendradarbiaudamas su Kroatijos, Čekijos, Italijos, Slovakijos ir Prancūzijos olimpiniais komitetais.

Atranka vykdoma iki balandžio 11 d. Daugiau informacijos apie atranką.


***

Erasmus+ sporto programos projekto Athletes Learning Entrepreneurship – a new type of Dual Career Approach / AtLETyC tikslas — sukurti didelio meistriškumo sportininkų verslumo (antreprenerystės)  mokymo programą, pagrįstą MOOC platforma (Massive Open Online Course). Šiuo projektu bus siekiama padidinti sportininkų mokymosi galimybes ir skatinti dvigubą karjerą (vykdomas).***

Projekto “AGON” (angl. Promotion and encouragement of recreational team sport) tikslai ir veiklos nukreiptos į jaunimo (13-15 m.) fizinio aktyvumo skatinimą, jų motyvacijos didinimą užsiimti komandinėmis sporto šakomis – rankiniu ir grindų rieduliu.
Šio projekto koordinatorė yra Latvijos sporto federacijų taryba, o jos įgyvendinimo partnerė Lietuvoje - Lietuvos sporto federacijų sąjunga, kuri bendradarbiaudama su Lietuvos rankinio federacija ir Lietuvos grindų riedulio federacija įgyvendins šį projektą Lietuvoje (įvykdytas).


***


Projekto SIGGS (Support the Implementation of Good Governance in Sport) tikslai ir veiklos nukreiptos į Nacionalinių olimpinių komitetų ir sporto federacijų valdymo tobulinimą, gerojo valdymo principų įgyvendinimą sporto organizacijose. Projekto metu bus atlikta situacijos analizė, remiantis gautais duomenimis užsienio ekspertai parengs gerojo valdymo principų įgyvendinimo paketą, o nacionalinių mokymų metu jis bus pristatytas mūsų šalies sporto organizacijoms (įvykdytas).


***

„Erasmus+“ sporto programos (Collaborative Partnerships and Not-for-profit European Sport events) projekto “How to lead a club to a successful future / sportGO” tikslas — kurti mokymo programas profesionalių ir mėgėjų sporto klubų darbuotojų vadovavimo įgūdžius (įvykdytas).


***

SCORE (Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality) projekto tikslas – skatinti ir plėtoti lyčių lygybę tarp trenerių, siekiant didinti moterų trenerių ir savanorių skaičių visuose sporto lygmenyse, o taip pat stiprinti žinias apie moterų lygias teises tapti trenerėmis. Šiam projektui finansavimas gautas pagal naująją Erasmus+ Sporto programą (įvykdytas).


***


Leonardo da Vinci mobilumo projektas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą:
- 2013 m. „Sporto vadybininkų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimas“ (įvykdytas).
- 2013 m. „Sporto mokymo specialistų tobulinimas“ (įvykdytas).
- 2012 m. „Sporto vadybininkų kvalifikacijos kėlimas“ (įvykdytas).
- 2012 m. „Sporto trenerių įgūdžių tobulinimas taikant ES šalių patirtį“ (įvykdytas).
- 2011 m. „Lietuvos sporto trenerių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas“ (įvykdytas).
- 2010 m. „Sporto trenerių mokymas ir kvalifikacijos kėlimas“ (įvykdytas).
- 2009 m. „Sporto trenerių kvalifikacijos kėlimas“ (įvykdytas).
- 2008 m. „Sporto specialistų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas“ (įvykdytas).
- 2007 m. „Lietuvos sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas“ (įvykdytas).


***
 
ES struktūrinės paramos projektas „Sporto vadybininkų ir sporto organizacijų vadovų gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas“ įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ (įvykdytas).