Įvyko baigiamoji gerojo valdymo sporto sektoriuje konferencija


Lietuvos sporto federacijų sąjunga pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programa suorganizavo savo federacijoms narėms bei jiems priklausantiems sporto klubams baigiamąją gerojo valdymo sporto sektoriuje konferenciją.

Konferencijos metu vyko diskusijos aptariant iššūkius ir galimas perspektyvas susijusias su gerojo valdymo principais sporte, potencialias, perspektyviausias strategijas ir tobulinimo kryptys tiek sporto organizacijose, tiek ir valstybinėse įstaigose, - nes gerasis valdymas yra nuolatinis, pastovus organizacijų tobulėjimo procesas ir visi prie to turi prisidėti.

Akimirkos iš konferencijos:

Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.