Įvyko gerojo valdymo sporte pristatymas ir diskusija su nevyriausybinėmis sporto organizacijomis bei valstybinėmis institucijomis ir savivalda


Lietuvos sporto federacijų sąjunga pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programa šių metų spalio 22 dieną organizavo gerojo valdymo sporte pristatymą ir diskusiją su nevyriausybinėmis sporto organizacijomis bei valstybinėmis institucijomis ir savivalda.

Diskusijos metu buvo pristatyta gerojo valdymo sąvoka, pasidalinta gerojo valdymo patirtimis sporto šakų federacijose, taip pat aptarti pagrindiniai gerojo valdymo principai. Diskusija vyko apvaliojo stalo principu, taip visi turėjo galimybę pasisakyti ir išreikšti savo nuomonę bei pristatyti jau turimą patirtį gerojo valdymo principų taikymo sporto organizacijų kontekste.

Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.