Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Įvyko „Erasmus+“ sporto programos projekto AtLETyC tikslinės grupės tyrimai

Balandžio 13 d. Vilniuje ir balandžio 19 d. Kaune vyko „Erasmus+“ sporto programos projekto "Athletes Learning Entrepreneurship – a new type of Dual Career Approach / AtLETyC" tikslinės grupės apklausos-tyrimai.

Tyrimus atliko LSU Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros dėstytojos doc. dr. Irena Valantinė ir dr. Inga Staškevičiūtė-Butienė. Susitikimo metu buvo vykdomos diskusijos su tiksline projekto grupe (focus group), siekiant išsiaiškinti jų turimas kompetencijas ir pasirengimą būti versliais baigus profesionalią atleto karjerą. Gautų tyrimo rezultatų pagrindu bus parengtos verslumo (antreprenerystės) neformalaus ugdymo programos, skirtos didelio meistriškumo sportininkams, kurias vykdys visi projekto partneriai.

Erasmus+ sporto programos projektą Athletes Learning Entrepreneurship – a new type of Dual Career Approach / AtLETyC koordinuoja Austrijos Taikomųjų mokslų universitetas. LSFS dalyvauja partnerio teisėmis kartu su Lietuvos sporto universiteto, Liublianos universiteto (Slovėnija), Vengrijos kūno kultūros universiteto (Vengrija), Vengrijos sporto vadybos asociacijos (Vengrija), Slovėnijos universitetų sporto asociacijos (Slovėnija), Turino universiteto (Italija), Italų kultūros ir sporto asociacijos (Italija), Sarajevo universiteto (Bosnija ir Hercegovina), Sarajevo olimpinio komiteto (Bosnija ir Hercegovina) atstovais.

Projekto tikslas — sukurti didelio meistriškumo sportininkų verslumo (antreprenerystės) mokymo programą, pagrįstą MOOC platforma (Massive Open Online Course). Šiuo projektu bus siekiama padidinti sportininkų mokymosi galimybes ir skatinti dvigubą karjerą. Vykdant projektą bus įgyvendinamos ES gaires dėl dvigubos atletų karjeros: palengvinti perėjimą iš sportinės karjeros į darbo rinką pritaikant lankstesnius mokymo metodus atitinkančius atletų poreikius ir plėtoti skirtingų sporto organizacijų bendradarbiavimą.Daugiau apie projektą.