Mokymai

2015 metais įvykę mokymai.
2016 metais įvykę mokymai.


***
Z karta - stiprybės ir iššūkiai (treneriams). 2017.03.24 (Vilnius).

Kvietimas.
Lektorė – p. Ilona Tilindienė (LSU).


***
Sporto administratorių kursai

2017.04.27-28 ir 2017.05.18-19 (Vilnius).
Olimpinis solidarumas, siekdamas padėti nacionaliniams olimpiniams komitetams kuo geriau įgyvendinti olimpinio sąjūdžio tikslus, vykdo įvairias sudėtines programas, tarp jų ir Sporto administratorių programą.
Sporto administratoriams skirtu projektu siekiama gilinti žinias apie olimpinį sąjūdį, jo vertybes, sportui iškylančius iššūkius ir sporto vadybą.
LTOK informacija: Sporto administravimo kursai ir Sporto administravimo kursai 1 priedas.
Lektoriai: LTOK darbuotojai bei kviestiniai svečiai. Kvietimas.
Sporto administratorių kursų pirmas ciklas.


***
“Vaikų, pasižyminčių charakterio akcentuacijomis (sutrikimais) ypatumai ir pedagoginės intervencijos galimybės” (treneriams). 2017.06.22 (Vilnius).

Kvietimas.
Lektorė – p. Ilona Tilindienė (LSU).


***
Sporto administratorių kursai treneriams

2017.09.07-08 ir 09.28-29.
Olimpinis solidarumas, siekdamas padėti nacionaliniams olimpiniams komitetams kuo geriau įgyvendinti olimpinio sąjūdžio tikslus, vykdo įvairias sudėtines programas, tarp jų pirmą kartą vykdo Sporto administravimo programą treneriams.
Sporto administravimo projektu, skirtu treneriams, siekiama gilinti žinias apie olimpinį sąjūdį, jo vertybes, sportui iškylančius iššūkius ir sporto vadybą.
LTOK informacija: Kvietimas. Registracijos forma.
Kvietimas.