Women’s empowerment in sport and physical education industry – MIRACLE


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) paskelbė Erasmus+ Sportas programos finansuojamų projektų rezultatus. LSFS teiktas projektas Women’s empowerment in sport and physical education industry – MIRACLE (Reg. Nr.590688-EPP-1-2017-1-LT-SPO-SSCP) buvo atrinktas kaip finansuojamas.
Projektas yra skirtas moterims, kurios sporto organizacijose neužima vadovaujančiųjų pozicijų, tačiau dalyvauja inicijuojant ir vykdant įvairius projektus bei prisideda prie sprendimų priėmimo sporto organizacijose.


Ši iniciatyva padės moterims stiprinti darbo įgūdžius ir mokytis iš daugiau patirties turinčių kolegių. Projekto metu bus adaptuota praktinių mokymų medžiaga, kurios pagalba bus ugdomi individualūs gebėjimai ir kompetencijos mažiau patirties turinčioms moterims. Taip pat, bus inicijuota savanoriška profesinės mentorystės programa sporto institucijose dirbančioms moterims, kurios pagalba bus stengiamasi užtikrinti tobulėjimo tęstinumą.

Projekto partneriai:
· Kauno dziudo klubas “Ryto Saule”
· Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas
· Latvijos sporto federacijų taryba
· Italijos Nacionalinis Olimpinis Komitetas

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projekto trukmė — 12 mėnesių (pabaiga 2018-12-31).