Gerojo valdymo sporto organizacijose principų taikymo praktinis vadovas


Lietuvos sporto federacijų sąjunga pasinaudodama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programa atliko gerojo valdymo sporte vertinimo studiją atsižvelgiant į nevyriausybinių sporto organizacijų bei valstybinių institucijų ir savivaldos išreikštą nuomonę (poreikių ir galimybių analizę).

Šios studijos pagrindu ekspertų buvo paruoštas Gerojo valdymo sporto organizacijose principų taikymo praktinis vadovas. Vadove yra pateikiama informacija ką reikia žinoti, kada ir kaip atlikti norint užtikrinti efektyvų gerojo valdymo principų taikymą sporto organizacijoje.

Abu šie dokumentai yra išleisti elektroniniu knygų pavidalu, PDF formatu:
1. Gerojo valdymo sporte vertinimo studija;
2. Gerojo valdymo sporto organizacijose principų taikymo praktinis vadovas.

Projektui lėšas skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.