Įvyko mokymų ciklo: „How to lead a club to a successful future“ 1-ji mokymai

Gruodžio 13 dieną Kaune vyko Lietuvos sporto federacijų sąjungos kartu su Lietuvos Sporto Universitetu organizuota „Erasmus+“ sporto programos (Collaborative Partnerships and Not-for-profit European Sport events) projekto „How to lead a club to a successful future / sportGO“ mokymai.
Pirmame mokymų cikle dalyvavo 23 pusiau profesionalių ir mėgėjų sporto klubų darbuotojai norintys pagerinti savo vadovavimo įgūdžius. Pirmoje mokymų ciklo dalyje dalyviai buvo supažindinti su renginių valdymo ir žmogiškųjų išteklių valdymo ir temos. Mokymus vedė LSU e.prof.p.dr. Irena Valantinė ir doc. dr. Inga Staškevičiūtė – Butienė.Erasmus+“ sporto programos (Collaborative Partnerships and Not-for-profit European Sport events) „How to lead a club to a successful future / sportGO“ projektu siekiama įgyvendinti ekonomiškai efektyvų sporto klubų valdymą bei tobulinti esamą struktūrą, skatinti mėgėjišką sporto veiklą, didinti nacionalinių ir regioninių sporto organizacijų, institucijų bei sporto klubų narių mokymo galimybes. Taip pat norima skatinti informacijos apie sporto klubų valdymą, keitimąsi tarp aukštojo mokslo institucijų ir kitų mokymo paslaugų teikėjų bei sporto klubų bei plėtoti aktyvų jaunimo dalyvavimą.