Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansavimui gauti

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-06-K  „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įtraukė Lietuvos sporto federacijų sąjungą į tinkamų pareiškėjų sąrašą, todėl bendradarbiaujant su UAB „Advanced Advice“ ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija bus teikiamas sporto vadybininkų žinių ir įgūdžių tobulinimo projektas.
Laimėjus finansavimą projekte numatoma apmokyti sporto federacijų darbuotojus bei sporto klubų vadybininkus pagal sekančius modulius:

Bendrieji mokymai šiose srityse:
1. Strateginis planavimas
2. Lyderystė ir vadovavimas
3. Personalo valdymas
4. Projektų valdymas
5. Finansų valdymas
6. Teisės pagrindai
7. Užsienio kalba
8. Kompiuterinio raštingumo mokymai

Specialieji mokymai šiose srityse:
1. Marketingo ir rinkodaros valdymas

Projektą numatoma parengti ir atiduoti vertinimui iki 2009 m. sausio 5 d.
Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie projektą ir jo vykdymo eigą sekite informaciją mūsų internetinėje svetainėje.